O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida

"O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida" Vazirlar mahkamasi qarori

Share to: