Vazirlik markaziy apparati tuzilmasi

Vazirlik

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidentining
2018-yil 5-sentabrdagi
PQ-3931-sonli qaroriga 2-ilova

O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi markaziy apparatining tuzilmasi

Поделиться в: