Vakant

Vakant

O‘quvchilarni kasbga yo'naltirish va mehnat bozoriga tayyorlash bo‘limi boshlig‘i