O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi “Sirdaryo viloyati umumta’lim maktablarida ta’lim sifatini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” buyrug‘i

O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi “Sirdaryo viloyati umumta’lim maktablarida ta’lim sifatini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” buyrug‘i

Ilova 1

Ilova 2

Share to: