O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 15.03.2017-yildagi 140-sonli qarori

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 15.03.2017-yildagi "Umumiy o‘rta ta`lim to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi 140-sonli qarori

Share to: