O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 15-sentyabrdagi PQ-3276-sonli "Nodavlat ta’lim xizmatlari ko‘rsatish faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida"gi Qarori

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 15-sentyabrdagi PQ-3276-sonli "Nodavlat ta’lim xizmatlari ko‘rsatish faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida"gi Qarori

Share to: