O"zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012 yil 10 dekabrdagi "Chet tillarini o"rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to"g"risida"gi PQ-1875-sonli qarori

O"zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012 yil 10 dekabrdagi "Chet tillarini o"rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to"g"risida"gi PQ-1875-sonli qarori

Share to: