O"zbekiston Respublikasi Prezidentining 2005 yil 28 sentyabrdagi "O"zbekiston Respublikasining jamoat ta"lim axborot tarmog"ini tashkil etish to"g"risida"gi PQ-191-sonli Qarori

O"zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.09.2005 yildagi "O"zbekiston Respublikasining jamoat ta"lim axborot tarmog"ini tashkil etish to"g"risida"gi PQ-191-sonli Qarori

Share to: