Saytov Kadambay Geldibayevich

Saytov Kadambay Geldibayevich

Ta’lim va ishlab chiqarish integratsiyasi bo‘limi boshlig‘i