Territorial management

Mamadjanov Avaz Karimjanovich

Head of Tashkent city Main Department of Public Education

Bektemirov Khamro Solayevich

Head of Public education department of Khorezm region

Feruza Sakhibova

Head of Public education department of Fergana region

Saparov Ilkhom Ochilovich

Head of Public education department of Surkhandarya region

Abdurakhmanov Abdushokir Abdukarimovich

Head of Public education department of Sirdarya region

Usmonov Saidahmad Saydullaevich

Head of Public education department of Samarkand region

Rajapov Vakhobjon Turajanovich

Head of Public education department of Namangan region

Ulugberdiyev Nurbek Ruziyevich

Head of Public education department of Navoi region

Saidov Tura

Head of Public education department of Kashkadarya region

Sadriddinova Dilfuza Ruzikulovna

Head of Public education department of Jizzakh region

Mustafayeva Dilfuza Nematullayevna

Head of Public education department of Bukhara region

Mirkamilov Azizbek

Head of Public education department of Andijan region

Ayapov Amanjol Tlepovich

Minister of Public education of the Republic of Karakalpakstan